استاکر دستی

استاکر دستی نوعی بالابر متحرک است که دارای چرخ می باشد و بار بر روی شاخک ها قرار می گیرد. از استاکر دستی برای بلند کردن بارهایی که روی پالت می باشند استفاده می شود.

لیفتراک یا استاکر دستی به سه نوع دستی ، نیمه برقی و تمام برقی تقسیم می شود:

استاکر دستی :

در استاکر دستی با تلمبه زدن به صورت دستی یا با قدرت پا جک عمل می کند و بار روی شاخک های های دستگاه به بالا و پایین حرکت میکند و حرکت استاکر دستی به جلو و عقب هم به صورت  هل دادن می  باشد .

استاکر دستی نوعی بالابر متحرک است که دارای چرخ می باشد و بار بر روی شاخک ها قرار می گیرد. از استاکر برای بلند کردن بارهایی که روی پالت می باشند استفاده می شود

1-انواع استاکر :

لیفتراک یا استاکر دستی به سه نوع دستی ، نیمه برقی و تمام برقی تقسیم می شود.نوع استاکر دستی با تلمبه زدن به صورت دستی یا با قدرت پا عمل می کند و حرکت دستگاه به جلو و عقب هم به صورت  هل دادن می  باشد.

نوع نیمه برقی آن مانند بالابر به صورت برقی باعث حرکت  بار به بالا یا پایین می شود و حرکت دستگاه به جلو و عقب باز هم به صورت دستی می باشد.

در نوع تمام برقی مانند لیفتراک های دیزلی تمام حرکت های دستگاه به صورت برقی انجام می شود.

3-حداکثر ارتفاع و ظرفیت استاکر دستی :

حداکثر ظرفیت استاکر دستی ها یا برقی دو تن می باشد و حداکثر ارتفاع مفید بالابری آن چهار متر می باشد ،  با این توضیح که هر چه بخواهیم ارتفاع را بالاتر ببریم باید ظرفیت آن را کمتر کنیم. یعنی به عنوان مثال تا ارتفاع 160 سانتی متر ، دو تن  را بلند می کند ولی در ارتفاع چهار متری کمتر از 300 کیلوگرم را بلند می کند.

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

پاک کردن ارسال