جرثقیل کارگاهی

جرثقیل کارگاهی ها مدل های مختلفی دارند: جرثقیل کارگاهی زنجیری، جرثقیل سقفی کارگاهی، جرثقیل کارگاهی دستی ، جرثقیل کارگاهی برقی
جرثقیل کارگاهی ها بر اساس میزان بار وسایل متفاوتی را بلند می کنند. جرثقیل کارگاهی ها استفاده از یک یا چند دستگاه ساده برای به وجود آوردن مزیت مکانیکی راترسیم می کنند.

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

پاک کردن ارسال