انواع بالابر هیدرولیکی

بالابر هیدرولیکی به دو نوع زیر تقسیم می شود :

1-مستقیم یا یک به یک

2-غیر مستقیم یا یک به دو

به عبارت ساده بالابر هیدرولیکی با جک مستقیم نیاز به سیم بکسل برای انتقال قدرت نداشته و مستقیما به زیر کابین وصل می شود. ولی بالابر هیدرولیکی با جک غیر مستقیم نیاز به سیم بکسل را داشته و جک آن ، یک سمت چاله بالابر و بین ریل های هدایت کننده نصب می شود همچنین در اکثر موارد اندازه سیلندر جک  غیر مستقیم نصف ارتفاع مفید بالابر هیدرولیکی بوده است ( به جز جک های آنتنی که برای ارتفاع های بالای 12 متر یا جاهایی که لوله 6 متری نمی تواند وارد محل بالابر هیدرولیکی شود)

انواع بالابر هیدرولیکمقایسه بالابر هیدرولیکی مستقیم با بالابر هیدرولیکی غیر مستقیم

بالابر هیدرولیکی مستقیم به خاطر نداشتن سیم بکس دارای امنیت بالاتری است ولی به خاطر نیاز به کندن چاهک و هزینه بالای آن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.ولی بالابر هیدرولیکی غیرمستقیم به خاطر داشتن سیم بکسل امنیت کمتری داشته که می توان با استفاده از دو یا چهار سیم بکسل فولادی با سیستم همزمان ( یعنی با قطع شدن یکی از سیم بکسل ها دیگری کابین را نگه دارد) و یا پاراشوت خطر سقوط را نزدیک صفر برسونیم. البته بالابر هیدرولیکی غیر مستقیم به خاطر هزینه کمتر و قابلیت نصب در اکثر موارد به علت نداشتن چاهک بیشترین مورد استفاده را دارد.

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

پاک کردن ارسال