لیفتراک دستی

لیفتراک دستی با نیروی دست و در واقع به صورت دستی کار می کند. لیفتراک دستی توسط نیروی انسانی هل داده می شوند. لیفتراک دستی ها شاخک هایی در جلو خود دارند. لیفتراک دستی برای بلند کردن اجسام نسبتا سنگین کاربرد دارند. لیفتراک دستی ها نوعی ماشین های انتقالی محرک محسوب می شوند. لیفتراک دستی این امکان را در اختیار فرد قرار می دهد تا بار سنگین را برای فرد به راحتی جابجا کنند گرچه لیفتراک دستی ها نمی توانند برای بارهای بسیار سنگین استفاده شوند.

پاسخ دهید

ایمیل شما محفوظ خواهد ماند. موارد ضروری مشحص شده ند *

شما مجاز هستید تا از تگ های HTML زیر استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

پاک کردن ارسال