انواع استاکر

نوعی بالابر متحرک است که دارای چرخ می باشد و بار بر روی شاخک ها قرار می گیرد. از استاکر برای بلند کردن بارهایی که روی پالت می باشند استفاده می شود 1-انواع استاکر : استاکر یا لیفتراک دستی به سه نوع دستی ، نیمه برقی و تمام برقی تقسیم می شود.نوع دستی آن با…

جزئیات

انواع بالابر هیدرولیک

انواع بالابر هیدرولیکی بالابر هیدرولیکی به دو نوع زیر تقسیم می شود : 1-مستقیم یا یک به یک 2-غیر مستقیم یا یک به دو به عبارت ساده بالابر هیدرولیکی با جک مستقیم نیاز به سیم بکسل برای انتقال قدرت نداشته و مستقیما به زیر کابین وصل می شود. ولی بالابر هیدرولیکی با جک غیر مستقیم…

جزئیات