انواع استاکر

نوعی بالابر متحرک است که دارای چرخ می باشد و بار بر روی شاخک ها قرار می گیرد. از استاکر برای بلند کردن بارهایی که روی پالت می باشند استفاده می شود 1-انواع استاکر : استاکر یا لیفتراک دستی به سه نوع دستی ، نیمه برقی و تمام برقی تقسیم می شود.نوع دستی آن با…

جزئیات