استاکر دستی

استاکر دستی چیست؟

+استاکر دستی استاکر دستی از جمله دستگاه های موجود در ترمینال های کانتینری می باشد . استاکر دستی را در این مکان ها جهت انجام عملیات تخلیه، بارگیری و جابجایی کانتینرها مورد استفاده قرار می گیرد. امنیت برای اپراتور استاکر دستی بسیار مهم است. تنوع استاکر دستی ها بسیار است اما چک کردن آنها دارای یک روند خاص می باشد…

جزئیات
استاکر دستی

استاکر دستی

استاکر دستی استاکر دستی دستگاهی با قابلیت بلند کردن پالت و بار در حالت استاندار تا ارتفاع 170 سانتی متر را دارد. با استاکر دستی بار گیری از وانت و نیسان و خاور به راحتی انجام می گیرد . استاکر دستی 1 الی 1.5 تن از دسته محصولات داخل سالنی محسوب می شود. از استاکر دستی برای جابجایی و…

جزئیات