بشکه بلند کن

بشکه بر چیست؟

بشکه بر بشکه بر های کارگاهی تعجب برانگیز نیستند . بالابرهای مختلفی از جمله بشکه بر ها وجود دارند که اکثرا به صورت هیدرولیکی کار می کنند. این بشکه بر ها می توانید در گاراژها و مغازه های مکانیکی مورد استفاده قرار گیرند. روشن است که برخی بشکه ها بسیار سنگین هستند و یا حاوی مواد شیمیای…

جزئیات
بشکه بر

بشکه بر

بشکه بر بشکه بر دستی دستگاهی است که برای جابجایی بشکه کاربرد دارد. بشکه بر با استفاده از یک نیروی انسانی بشکه را بلند کرده و بر روی پالت قرار می دهد. عمده بشکه بر ها از سیستم هیدرولیک بهره می گیرند. بشکه بر ها سبب می شوند که بشکه ها بدون وارد آمدن حتی یک…

جزئیات