جرثقیل کارگاهی

جرثقیل کارگاهی چیست؟

جرثقیل کارگاهی

جرثقیل کارگاهی ها مدل های مختلفی دارند: جرثقیل کارگاهی زنجیری، جرثقیل سقفی کارگاهی، جرثقیل کارگاهی دستی ، جرثقیل کارگاهی برقی
جرثقیل کارگاهی ها بر اساس میزان بار وسایل متفاوتی را بلند می کنند. جرثقیل کارگاهی ها استفاده از یک یا چند دستگاه ساده برای به وجود آوردن مزیت مکانیکی راترسیم می کنند.

جرثقیل کارگاهی

جرثقیل کارگاهی

جرثقیل کارگاهی جرثقیل کارگاهی  وسیله ای برای بالابردن و تخلیه بار از پشت ماشین استفاده می شود. جرثقیل کارگاهی قابل استفاده در کلیه تعمیرگاه‌های خودرو در تناژ ۲ تن و ۳ تن موجود می‌باشد. جرثقیل کارگاهی دارای جک هیدرولیک وسیله ای مناسب جهت خارج کردن موتور اتومبیل, اجسام سنگین و… جرثقیل کارگاهی دارای ظرفیت های مختلف…

جزئیات