دستگاه های هیدرولیک

دستگاه های هیدرولیک چیست؟

دستگاه های هیدرولیک دستگاه های هیدرولیک به دستگاه هایی گفته می شود که توان سیال را منتقل می کنند. تولید توان در دستگاه های هیدرولیک توسط پمپ، الکتروموتور و یا موتورهای احتراقی انجام می شود. کنترل توان در دستگاه های هیدرولیک توسط شیر صنعتی صورت می گیرد.  مصرف توان در دستگاه های هیدرولیک در قسمتهای اکچویتور، سیلندر،…

جزئیات
دستگاه های هیدرولیک

دستگاه های هیدرولیک

امروزه در بسياري از فرآيندهاي صنعتي ، انتقال قدرت آن هم به صورت کم هزينه و با دقت زياد مورد نظر است در همين راستا بکارگيري دستگاه های هیدرولیک در تمام شاخه هاي صنعت رو به گسترش است. مزایای استفاده از دستگاه های هیدرولیک : طراحی ساده ی دستگاه های هیدرولیک قابلیت افزایش نیرو در دستگاه…

جزئیات