انواع بالابر هیدرولیک

انواع بالابر هیدرولیکی بالابر هیدرولیکی به دو نوع زیر تقسیم می شود : 1-مستقیم یا یک به یک 2-غیر مستقیم یا یک به دو به عبارت ساده بالابر هیدرولیکی با جک مستقیم نیاز به سیم بکسل برای انتقال قدرت نداشته و مستقیما به زیر کابین وصل می شود. ولی بالابر هیدرولیکی با جک غیر مستقیم…

جزئیات